Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zawiadomienie o wyborze oferty (241/6/2010) - zakup i dostawa do ZHW przy WIW w Opolu drobnego sprzętu laboratoryjnego

Opublikowano: środa, 14 kwiecień 2010

WIW.DO-241/6/2010                                                                                 Opole, 13 kwietnia 2010 r.

 

                                                                                                

   Zawiadomienie o wyborze oferty

 

              Wojewódzki Inspektorat Weterynarii  w Opolu na podstawie art.92 ust. 1 ustawy            z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655            z późn. zm.) informuje, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu               o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia                     12 kwietnia 2010 r. na zakup i  dostawę w 2010 r. do Zakładu Higieny Weterynaryjnej przy WIW w Opolu  drobnego sprzętu, sprzętu jednorazowego użycia, szkła laboratoryjnego, aparatury do filtrowania i oczyszczania wody. Kryterium wyboru była cena ofert. Wybrano Wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę przy spełnieniu wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Jako najkorzystniejsze wybrano oferty złożone przez firmy :   

 

Pakiet nr 1:

Equimed  ul. Ślężna 146-148, 53-111 Wrocław,  cena netto: 169.218,50 zł                                           tj. brutto: 197.127,27 zł

Pakiet nr 2:

Hand-Prod Sp. z o. o ul. St. Leszczyńskiego 40 A, 02-496 Warszawa, cena netto: 4.827,80 zł tj. brutto: 5.889,92 zł

Pakiet nr 3:

Millipore Sp. z o.o ul. Powązkowa 15, 01-797 Warszawa, cena netto: 6477,00 zł 

tj. brutto: 7.901,94 zł

Pakiet nr 4:

Standards Sp. z o. o ul. M. Konopnickiej 1 Dziekanów Leśny, 05-092 Łomianki,                  cena netto: 7.576,50 zł  tj. brutto: 9.243,33 zł

Pakiet nr 5:

Naturan Sp. z o. o  ul. Rydygiera 8, 07-793 Warszawa, cena netto: 23.664,78 zł              

tj. brutto:  25.759,29  zł

                             

W w/w postępowaniu złożono 5 ofert :

 

PAKIET  nr 1.

Numer oferty

Firma ( nazwa ) lub nazwisko

oraz

adres wykonawcy

 

Cena

Wzór obliczenia punktów

w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium „ cena oferty”

 

5

 

Equimed  ul. Ślężna 146-148, 53-111 Wrocław

197.127,27

197.127,27 /197.127,27 x 100 x 100 %

 

100,00 pkt.

 

PAKIET nr 2.                                                                                                                                                                        

Numer oferty

Firma ( nazwa ) lub nazwisko

oraz

adres wykonawcy

 

Cena

Wzór obliczenia punktów

w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium „ cena oferty”

3

Hand-Prod Sp. z o. o

ul. St. Leszczyńskiego 40 A

02-496 Warszawa

5.889,92

5.889,92 /5.889,92 x 100             x 100%  

100 pkt.

 

 

 

PAKIET nr 3

Numer oferty

Firma ( nazwa ) lub nazwisko

oraz

adres wykonawcy

 

Cena

Wzór obliczenia punktów

w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium „ cena oferty”

 

4

 

Millipore Sp. z o. o

ul. Powązkowa 15

01-797 Warszawa

 

7.901,94

7901,94 /7901,94  x 100 x 100%

 

100,00 pkt.

 

 

PAKIET nr 4.

 

Numer oferty

Firma ( nazwa ) lub nazwisko

oraz

adres wykonawcy

 

Cena

Wzór obliczenia punktów

w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium „ cena oferty”

 

2

 

LGC Standards Sp. z o.o    ul. M. Konopnickiej 1 Dziekanów Leśny, 05-092 Łomianki

 

9.243,33

9.243,33/9.243,33 x 100             x 100%  

 

 

100,00 pkt.

 

 

PAKIET nr 5.

 

Numer oferty

Firma ( nazwa ) lub nazwisko

oraz

adres wykonawcy

 

Cena

Wzór obliczenia punktów

w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium „ cena oferty”

 

1

 

Naturan Sp. z o.o

Ul. Rydrygirta 8

01-793 Warszawa

 

25.759,29

 

25.759,29/25.759,29 x 100 x 100 %

 

100,00 pkt.

 

Brak ofert do Pakietu nr 6