Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zawiadomienie o wyborze oferty (241/7/2010) - przebudowa wewnętrznej sieci elektrycznej w budynku administracyjnym przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu.

                                                                                                    Opole, 04 maja  2010 r.

 

 

WIW.DO - 241/7/2010                                                                       

                                                                    

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

          Wojewódzki Inspektorat Weterynarii  w Opolu na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 oraz Dz. U. z 2008 r. nr 171, poz. 1058 z poź. zm.) informuje, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  przetargu nieograniczonego z dnia 28 kwietnia 2010 r. na przebudowę wewnętrznej sieci elektrycznej w budynku administracyjnym przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu.

            Kryterium wyboru była cena ofert. Wybrano Wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę przy spełnieniu wymagań określonych przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożył ofertę zgodną z przedmiarem robót do niniejszego zamówienia.

Jako najkorzystniejszą  ofertę na ww. zamówienie publiczne wybrano  firmę  IKO Grzegorz Chodak, ul. Topolowa 47, 33-113 Zgłobice z ceną netto 25.957,39 tj. 31.668,02 zł brutto.

 

W w/w postępowaniu złożono 8 ofert.

 

Numer oferty

Firma ( nazwa ) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena PLN

Wzór obliczenia punktów

w kryterium cena

Liczba pkt            w kryterium „ cena oferty”

 

1.

IKO Grzegorz Hodak

ul. Topolowa 47

33-113 Zgłobice

 

31.668,02

31.668,02/31.668,02 x100 x 100%

 

 

100,00 pkt

2.

FUH „EL-WORD” Stanisław Siedlik

Skrzyszów 161

33-156 Skrzyszów

55.122,47

31.668,02/55.122,47 x100 x 100%

 

57,45 pkt

3.

ELMAX  P.U.H. Andrzej Hołub

45-578 Opole

ul. Marka z Jemielnicy 1A

54.651,16

31.668,02/54.651,16 x100 x 100%

 

57,95 pkt

4.

Wielobranżowy Zakład Elektryczno-Budowlany ELBOR

47-232 Kędzierzyn-Koźle

ul. Królowej Jadwigi 25

44.917,72

31.668,02/44.917,72 x100 x 100%

 

 

 

 

 

70,50 pkt

5.

P.P.H.U. EL-MAR s.c.

 Danuta Tokarz, Marek Tokarz

42-700 Lubliniec

ul. Pusta 28

39.624,88

31.668,02/39.624,88 x100 x 100%

 

79,92 pkt

6

Usługi Elektryczne

Klepacki Andrzej

48-303 Nysa

ul. Ściegiennego 4

40.983,17

31.668,02/40.983,17 x100 x 100%

 

77,27 pkt

7.

Zakład Usługowo-Handlowy

 TELVID s.c.

45-339 Opole

ul. Telesfora 2

36.644,77

31.668,02/36.644,77 x100 x 100%

 

86,42 pkt

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odrzucono ofertę firmy:

 ERPOL SP. z o. o ul. Mostowa 30 i,47-223 Kędzierzyn Koźle

Uzasadnienie: oferta jest nie zgodna z siwz., w związku z tym zachodzą przesłanki do odrzucenia oferty określone w art. 89 ust. 1 pkt 2 Prawo zamówień publicznych.