Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora weterynaryjnego ds. pasz i utylizacji

 • Ogłoszenie nr: 126025
 • Data ukazania się ogłoszenia: 04 sierpnia 2010 r.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu

 • Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw pasz i utylizacji
 • w Zespole ds. środków żywienia zwierząt, nadzoru nad ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole
  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu
  ul. Wrocławska 170
  45-836 Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrolowanie działalności PLW w zakresie sprawowanego nadzoru weterynaryjnego nad podmiotami sektora paszowego i utylizacyjnego,
 • koordynowanie spraw związanych z realizacją badań monitoringowych środków żywienia zwierząt w ramach Rocznego Planu Urzędowej Kontroli Pasz,
 • prowadzenie spraw związanych ze sprawowanym nadzorem nad wytwarzaniem, wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem pasz leczniczych,
 • prowadzenie rejestrów podmiotów województwa opolskiego prowadzących działalność w sektorze paszowym i utylizacyjnym- obsługa programu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
  • dobra znajomość obsługi komputera (głównie pakiet Office),
  • podstawowa znajomość przepisów: ustawy o paszach, rozporządzenia (WE)1774/2002 oraz ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej,
  • prawo jazdy kat. B,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • odporność na stres, komunikatywność.

wymagania dodatkowe

 • rzetelność, wnikliwość, obowiązkowość, dokładność,
 • komunikatywność, kultura pracy i kultura osobista,
 • opanowanie i umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość języka obcego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii.

Termin składania dokumentów:

14-08-2010

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Wrocławska 170
45-836 Opole

Inne informacje:

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane(decyduje data stempla pocztowego).Kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone w terminie 30 dni od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Dodatkowe informacje:(0-77)457-50-10, wew.209.