Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora weterynaryjnego ds. zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

 • Ogłoszenie nr: 126041
 • Data ukazania sie ogłoszenia: 04 sierpnia 2010 r.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu

 • Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • w Zespole ds. ochrony zdrowia zwierząt, zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole
  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu
  Wrocławska 170
  45-836 Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór merytoryczny nad realizacją zadań związanych z dobrostanem zwierząt, materiałem biologicznym,
 • nadzór merytoryczny nad planami gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt stworzonymi przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii, tworzenie i aktualizacja wojewódzkich planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 • opracowywanie projektów decyzji w II instancji w zakresie prowadzonych spraw.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
  • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie służby cywilnej, Inspekcji Weterynaryjnej, postępowania administracyjnego,
  • znajomość prawa weterynaryjnego zarówno wspólnotowego, krajowego oraz państw trzecich,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • znajomość obsługi komputera.

wymagania dodatkowe

 • kreatywność,
 • odporność na stres,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • znajomość języka obcego na poziomie komunikatywnym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Termin składania dokumentów:

14-08-2010

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Wrocławska 170
45-836 Opole

Inne informacje:

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone w terminie 30 dni od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Dodatkowe informacje: (0-77) 457-50-10, wew. 215.