Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zawiadomienie o wyborze oferty (WIW.DO-241/4/10)

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii  w Opolu na podstawie art.92 ust. 1 ustawy            z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655            z późn.zm.) informuje, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu               o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 23 marca 2010r. na zakup i  dostawę biopreparatów, wzorców, testów diagnostycznych  i odczynników chemicznych i laboratoryjnych. Kryterium wyboru była cena ofert. Wybrano Wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę przy spełnieniu wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Jako najkorzystniejsze wybrano oferty złożone przez firmy :   

 

Pakiet nr 1:

Centrowet-Cezal Sp. z o.o ul. Dąbrowskiego 133/135 60-543 Poznań cena netto: 187.444,67        tj. brutto: 207.292,17 zł

Pakiet nr 2:

Bio- Diagnostyka Sp. z .o.o ul. 3 Maja 2,41-200 Sosnowiec cena netto:50.852,00 zł

tj. brutto: 54.411,64 zł

Pakiet nr 3:

Bio- Diagnostyka Sp. z .o.o ul. 3 Maja 2,41-200 Sosnowiec cena netto: 2.621,00 zł

tj. brutto: 2.804,47 zł

Pakiet nr 4:

Alchem Grupa Sp. z o.o  ul. Giżycka 62 510412 Wrocław, cena netto: 32.419,39 zł

tj. brutto 39.551,66 zł

Pakiet  nr 5:

S.WITKO Al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź, cena netto: 12.934,00 zł

tj. brutto: 15.779,48 zł

Pakiet  nr 6:

LGC Standards Sp. z o.o . M. Konopnickiej 1 Dziekanów Leśny, 05-092 Łomianki cena netto:16.039,20 zł  tj. brutto: 19.567,82 zł

Pakiet nr 7:

MERCK Sp. z o.o  Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa, cena netto: 8.570,00 zł               tj. brutto: 10.455,40 zł

Pakiet nr 8:

Nuscana Biotechnika Laboratoryjna Lech Dąbrowski ul. Wieruszowska 12/16,   60-166 Poznań, cena netto: 37.510,00 zł  tj. brutto:40.405,70 zł

Pakiet nr 9:

LGC Standards Sp. z o.o . M. Konopnickiej 1 Dziekanów Leśny, 05-092 Łomianki cena netto:8.553,60 zł

tj. brutto: 10.435,39

Pakiet nr 10   

Sterbios Sp. z o.o, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa, cena netto: 6.614,06 zł

tj. brutto:  7.864,44 zł    

      

W w/w postępowaniu złożono 10 ofert :

 

 

 

 

 

PAKIET  nr 1.

Numer oferty

Firma ( nazwa ) lub nazwisko

oraz

adres wykonawcy

 

Cena

Wzór obliczenia punktów

w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium „ cena oferty”

 

4

 

Centrowet-Cezal Sp. z o.o

ul.Dąbrowskiego 133/135

60-543 Poznań

207.292,17

207.292,17/207.292,17x 100

x 100 %

 

100,00 pkt.

 

 

 

PAKIET nr 2.                                                                                                                                                                         

Numer oferty

Firma ( nazwa ) lub nazwisko

oraz

adres wykonawcy

 

Cena

Wzór obliczenia punktów

w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium „ cena oferty”

10

Bio- Diagnostyka Sp. z o.o

Ul. 3 Maja 21

41-200 Sosnowiec

54.411,64 zł

54.411,64  /54.411,64   x 100             x 100%  

100 pkt.

 

 

 

PAKIET nr 3.

Numer oferty

Firma ( nazwa ) lub nazwisko

oraz

adres wykonawcy

 

Cena

Wzór obliczenia punktów

w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium „ cena oferty”

 

10

 

bio- Diagnostyka Sp. z o.o

Ul. 3 Maja 21

41-200 Sosnowiec

 

2.804,47

2.804,47 zł / 2.804,47x 100             x 100%  

 

100,00 pkt.

 

 

PAKIET nr 4.

Numer oferty

Firma ( nazwa ) lub nazwisko

oraz

adres wykonawcy

 

Cena

Wzór obliczenia punktów

w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium „ cena oferty”

 

5

 

Alchem Grupa Sp. z o.o ul. Giżycka 62, 51-412 Wrocław

 

39.551,66

39.551,66/39.551,66x 100             x 100%  

 

 

100,00 pkt.

 

    9

 

 

POCH

Ul. Słowińskiego 11

44-101 Gliwice

70.336,12

39.551,66/70.336,12x 100             x 100%  

56,20

 

 

PAKIET nr 5.

Numer oferty

Firma ( nazwa ) lub nazwisko

oraz

adres wykonawcy

 

Cena

Wzór obliczenia punktów

w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium „ cena oferty”

 

3

 

S.WITKO

Al.Piłsudskiego 143

92-332 Łódź

 

15.779,48

 

15.779,48/15.779,48x 100              x 100 %

 

100,00 pkt.

 

    5

 

Alchem Grupa Sp. z o.o ul. Giżycka 62, 51-412 Wrocław

19.184,63

     15.779,48/19.184,6348x 100                x 100 %

 

 

 

82,25 pkt.

 

  7

MERCK Sp. z o.o

Al. Jerozolimskie

02-486 Warszawa

16.554,18

     15.779,48/16.554,18 x 100 x 100%

95,00 pkt.

 

 

 

PAKIET nr 6.

Numer oferty

Firma ( nazwa ) lub nazwisko

oraz

adres wykonawcy

 

Cena

Wzór obliczenia punktów

w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium „ cena oferty”

 

6

 

LGC Standards Sp. z o.o . ul. M. Konopnickiej 1 Dziekanów Leśny,

05-092 Łomianki

 

19.567,82

 

19.567,82/19.567,82x 100         x 100 %

 

100,00 pkt.

 

 

PAKIET nr 7.

Numer oferty

Firma ( nazwa ) lub nazwisko

oraz

adres wykonawcy

 

Cena

Wzór obliczenia punktów

w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium „ cena oferty”

 

7

 

MERCK Sp. z o.o

AL. Jerozolimskie 178

02-486 Warszawa

 

 

10.455,40

 

10.455,40/10.455,40x 100         x 100 %

 

100,00 pkt..

     8

 

 

Sterbios Sp. z o.o

Ul. Rakowiecka 36

02-532 Warszawa

14.069,04

10.455,40/14.069,04 x 100          x 100%

74,31 pkt.

 

 

PAKIET nr 8.

Numer oferty

Firma ( nazwa ) lub nazwisko

oraz

adres wykonawcy

 

Cena

Wzór obliczenia punktów

w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium „ cena oferty”

 

1

 

Nuscana biotechnika laboratoryjna Lech Dąbrowski ul. Wieruszowska 12/16

60-166 Poznań

 

40.405,70 zł

40.405,70  / 40.405,70  x100             x 100%  

 

100,00 pkt.

 

PAKIET nr 9.

Numer oferty

Firma ( nazwa ) lub nazwisko

oraz

adres wykonawcy

 

Cena

Wzór obliczenia punktów

w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium „ cena oferty”

 

6

 

LGC Standards Sp. z o.o . ul. M. Konopnickiej 1 Dziekanów Leśny,

05-092 Łomianki

10.435,39

10.435,39/10.435,39x100             x 100%  

 

100,00 pkt.

 

 

 

 

 

 

 

 

PAKIET nr 10.

Numer oferty

Firma ( nazwa ) lub nazwisko

oraz

adres wykonawcy

 

Cena

Wzór obliczenia punktów

w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium „ cena oferty”

 

8

 

Sterbios Sp. z o.o

Ul. Rakowiecka 36

02-532 Warszawa

7.864,44

7.864,44/7.864,44x100             x 100%  

 

100,00 pkt.

 

 

Odrzucono ofertę firmy;

F.H ODCZYNNIKI ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice

Uzasadnienie: oferta jest nie zgodna ze siwz w związku z tym zachodzą przesłanki do odrzucenia oferty określone w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych