Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zawiadomienie o wyborze oferty (WIW.DO-241/1/2010) - Zakup i dostawa szczepionki przeciw wściekliźnie dla lisów wolno żyjących.

Opole, 7 kwietnia 2010  r.

 

WIW.DO-241/1/2010

 

                                                                                                                                                                            

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

       Wojewódzki Inspektorat Weterynarii  w Opolu na podstawie art.92 ust. 1 pkt 1 ustawy                z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 oraz Dz. U. z 2008 r. nr 171, poz. 1058 z późn. zm.) informuje, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  przetargu nieograniczonego z dnia 31 marca 2010 r. na zakup i dostawę szczepionki przeciw wściekliźnie dla lisów wolno żyjących.

            Kryterium wyboru była cena ofert. Wybrano Wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę przy spełnieniu wymagań określonych przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jako najkorzystniejszą  ofertę   na ww. zamówienie publiczne wybrano  firmę Grabikowski-Grabikowska PPHU INEX Sp. J., ul. Białostocka 12, 11-500 Giżycko  z ceną netto 720.000,00 tj. 770.400,00 zł brutto.

           

Numer oferty

Firma ( nazwa ) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena PLN

Wzór obliczenia punktów

w kryterium cena

Liczba pkt            w kryterium „ cena oferty”

 

1.

Konsorcjum

IDT Biologika Gmbh, Am Pharmapark,D-06861 Dessau-Roßlau

Pro-Wet Śnioch, Wiese Sp. J.

ul. Okrężna 11  

75-736 Koszalin

773.824,00

770.400,00/773.824,00 x100 x 100%

 

 

99,56 pkt

2.

Grabikowski-Grabikowska

PPHU INEX Sp. J.

ul. Białostocka 12

11-500 Giżycko

770.400,00

770.400,00/770.400,00 x100 x 100%

 

 

100 pkt