Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zawiadomienie o wyborze oferty (241/5/2010) - przebudowa wew. sieci elektrycznej w budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu

WIW.DO - 241/5/2010                                                                      

                     

 

                                                                      

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

          Wojewódzki Inspektorat Weterynarii  w Opolu na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 oraz Dz. U. z 2008 r. nr 171, poz. 1058 z poź. zm.) informuje, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  przetargu nieograniczonego z dnia 6 kwietnia 2010 r. na przebudowę wewnętrznej sieci elektrycznej w budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu.

            Kryterium wyboru była cena ofert. Wybrano Wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę przy spełnieniu wymagań określonych przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożył ofertę zgodną z przedmiarem robót do niniejszego zamówienia.

Jako najkorzystniejszą  ofertę   na ww. zamówienie publiczne wybrano  firmę  FUH EL-WORD Stanisław Siedlik, Skrzyszów 161, 33-156 Skrzyszów z ceną netto 80.264,72 tj. 97.922,96 zł brutto.

 

 

Numer oferty

Firma ( nazwa ) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena PLN

Wzór obliczenia punktów

w kryterium cena

Liczba pkt            w kryterium „ cena oferty”

 

1.

Spółdzielnia Rzemieślni-cza „BUDMET”

Os. Willowe 30

31-902 Kraków

 

122.162,70

97.922,96/122.162,70 x100 x 100%

 

 

80,16 pkt

2.

FUH EL-WORRD Stanisław Siedlik

Skrzyszów 161

33-156 Skrzyszów

 

97.922,96

97.922,96/97.922,96 x100 x 100%

 

 

100,00 pkt

3.

OMEGA ELEKTRO

Ul. Kępska 7a

54-129 Opole

149.166,90

97.922,96/149.166,90 x100 x 100%

 

65,65 pkt

4.

Zakład Usługowo – Han-dlowy TELVID s.c

Trzeciak H.

 45-339 Opole,                ul. Telesfora 2

Siedziba: 45-256 Opole,

ul. j. Bytnara R. 16d/9

145.348,71

97.922,96/145.348,71 x100 x 100%

 

67,37

.5.

Teleintegra  s.c

Marcin Krol- Dariusz Pyka

Ewa Krol- Izbela Kuchna- Pyka

ul. Wasylewskiego 12

45-771 Opole

98.191,02

97.922,96/98.191,02 x100 x 100%

 

99,73

6.

Usługi Elektryczne Klepacki Andrzej

ul. Ściegiennego 4

48-303 Nysa

139.146,82

97.922,96/139.146,82 x100 x 100%

 

70,37

7.

ERPOL Sp.z o.o

ul. Mostowa 30 I

47- 223 Kędzierzyn- Koźle

137.738,00

97.922,96/137.738,00 x100 x 100%

 

71,09